Համագործակցությունը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հետ շարունակվում է

«Արավես» հասարակական կազմակերպությունը շարունակում է  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի սաների համար կազմակերպել ակումբներ և ամառային ճամբարներ։

Վերջերս սաներն այցելել էին Կովկասյան կենսաբազմազնության ապաստարան, որտեղ մասնակցեցին «Էկոտուրիզմը Կովկասյան կենսաբազմազնության ապաստարանում» և «Լուսանկարչությունը և էկոտուրիզմը» թեմատիկ դասընթացների, ինչպես նաև թռչնադիտարկումների։

Սերտհամագործակցությունըշարունակվումէ։